Kayıtlar

Ekim 30, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

KUTLUĞ ATAMAN ARTER'DE

Resim
Ataman'ın durmaksızın kendilerini anlatan, kendi gerçekliklerini ve kimliklerini yine kendi kurgularıyla inşa eden, çoğu da toplumun kıyısında yaşayan karakterleri, benzersiz bir çağdaş "konuşan portreler" koleksiyonu oluştururlar. Bu koleksiyon, onu oluşturan öznelerin tarihlerine olduğu kadar, sanatçının kendisinin ve içinde yaşadığı coğrafyanın tarihine, sanatın içinden bir bakışın tanıklığıyla şekillenir.

Daha fazlası Beyoğlu-Arter'de