Kayıtlar

Şubat 6, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

A.H. TANPINAR, MONTAIGNE VE N.ATAÇ

Resim
Tanpınar, " Dostluğa ve Nurullah Ataç'a Dair" başlıklı makalede şöyle der: "Ataç'ın o kadar sevdiği Montaigne'in hayatını o kadar güzel yapan şey dostluk değil midir? Niçin birbirimizi seçeriz? Sualine verilmiş en iyi cevap hala onun cevabıdır :"Çünkü o kendisi idi, ben bendim."


Montaigne'in savunduğu esas nesne "iç merkezi, tininin saklandığı yer"dir. Auerback, yazar olarak Montaigne'in ruh halini şöyle betimler : "İçindeki yalnızlığı hep savundu : Peki ama ne vardı orada, yalnızlığını bunca değerli kılan neydi? Hayatının ta kendisi, kendi başına ve kendinde oluşu, evi, bahçesi, bütün hazinesi... Montaigne burada kendini kendine teslim eder. İçindeki güçleri serbest bırakır."


Ali Galip Yener
Yazarın Doğuşu, Montaigne ve Tanpınar
Hece Dergisi

ARKETİP HALLERİMİZ

Resim
" Hayalci, çocuğun kendisini yalnız ve insan ilişkilerinden kopuk hissetmesine yol açar. Hayalcinin direktiflerine uyan erkek çocuk için ilişkiler, kavranamaz şeylerden ve kendi imgelem dünyasından ibarettir. Sonuçta , başka çocuklar oyun oynarken, o bir taşın üzerine oturup hayallerini hayal eder. Bunu az çok başarır ve küskün ve bunalımlı bir hal takınır. Çoğunlukla hayalleri melankoliktir ama diğer yandan da Saf ve havaidir."KRAL SAVAŞÇI BÜYÜCÜ AŞIK

ROBERT MOORE

DOUGLAS GILLETTE

ARKETİP HALLERİMİZ

" Hayalci, çocuğun kendisini yalnız ve insan ilişkilerinden kopuk hissetmesine yol açar. Hayalcinin direktiflerine uyan erkek çocuk için ilişkiler, kavranamaz şeylerden ve kendi imgelem dünyasından ibarettir. Sonuçta , başka çocuklar oyun oynarken, o bir taşın üzerine oturup hayallerini hayal eder. Bunu az çok başarır ve küskün ve bunalımlı bir hal takınır. Çoğunlukla hayalleri melankoliktir ama diğer yandan da Saf ve havaidir."KRAL SAVAŞÇI BÜYÜCÜ AŞIK

ROBERT MOORE

DOUGLAS GILLETTE

KİM BU GÖZLERİNDEKİ YABANCI-YALANCI

Resim
NARSİZM


Narsizm, kişinin sahip olduğu değer ve gücünün abartılmış bir yansımasını dile getiren
bir karakter özelliğidir.
Bu özelliği taşıyan insanlar, kendilerinin en ünlü, yetenekli ve başarılı olduklarını
düşündükleri birer hayal dünyası içinde yaşarlar.
Narsistler kibirli ve egoisttirler, kendilerinin en mükemmel insan olarak görürler.
Onlar diğer insanlardan özel bir muamele ve ayrı bir ilgi umarlar.
Paradoksal olarak bu kişiler güvensizlik hissederler ve bu kişilerin özgüvenleri düşüktür.
Onlar daima diğerlerinin kendilerinin beğenmesini beklerler ve eleştirilmeye
tahammül edemezler.
Herhangi bir güçlük veya sıkıntıda narsistik kişi ya sinir hali içinde karşı
saldırıya geçer ya da geri çekilir.
Çünkü narsistik kişiler başarısızlık ve yenilgi ile baş edemeyebilirler.
onlar mağlup olma ihtimallerinin olduğu durumlarda, sık sık işi ve riski almaktan kaçarlar.


Narsist kişilerin diğer bir karakter özellikleri ise kıskanç olmalarıdır.
Ayrıca narsist kişiler diğerlerinin de oldukça kıskan…